Tuesday, July 20, 2010

Performans and Lecturers @ Zenit Festival

Porodica bistrih potoka


„Umetnost ka slobodi“
Monolog, dijalog, muzika, pevanje, pokret, ples, igra, artikulisani i neartikulisani zvuci... Pogledi i stavovi o avangardnoj umetnosti neobavezno - obavezujući, ukroz ideju slobode izražavanja predstavljeni publici, koja može i ne mora da ih prihvati, ali ima mogućnost da spozna prirodu kroz umetnost i umetnost kroz prirodu.
Kamen, grana ili bilo šta (ili sve) iz prirode u "Porodici bistrih potoka" postaju umetnost, umetnost koja znači život , život koji znači umetnost.

Performans u izvođenju Uroša Vukše i kristine Vasić ,clanova Porodice bistrih potoka

Mi nismo ni amateri ni profesionalci, nego ljudi posvećeni životu i teatru, tako da pokušavamo da kroz autentične prizore, slike, scene, na najjednostavniji način budemo opozicija, subverzija savršenog sveta koji je ubio čoveka. Mi hoćemo i obrnuto - da interes vratimo u inter esse (suštinu). Mi radimo obrnuto - jednostavni elementi, trčanje po sceni, čovek je čovek, razgolićeno biće. Ja ne glumim na sceni, ja pokazujem svoju bit, donosim svoje mogućnosti, ritam.

........
detalj iz teksta novinarke Ivane Matijevic u listu Danas
interviju sa Bozidarom Mandicem osnivacem komune

Kako biste opisali svoju stvaralačku filozofiju?

- Moja teatraska posvećenost bi mogla da bude zasnovana na Artoovoj definiciji da jedan stvaralac u pozorištu nikad ne ide ka ishodu nego je u samom hodanju ka ishodu. To je velika razlika. Ja ne znam ishod mog teatarskog delovanja. Znam da mu u najvećoj meri pristupam s emocijom. Veoma volim pozorište ili pozorište nerazličito od života i znam da ono ipak može biti razlog za 50 ljudi, koji će doći da gledaju našu predstavu, da odu radosniji. I dva sata danas biti radostan znači biti disident, biti subverzivan. Ne pristati na svet prepun tuge, prepun besmisla, svet koji ne zna ka čemu ide. Zbog toga i načina na koji živim - u komuni, i opredeljenja da se borim za prirodu, planine, reke, sve moje predstave su posvećene upravo tim elementima borbe i ekologiji na najživotniji, najgestualniji način. Ja se ekologijom bavim 40 godina i to odgovorno, a ne putem plakata i kataloga, što je samo dodatak jednoj estetici koja je po mom mišljenju i u filozofiji i umetnosti veoma važna, a to je da se borimo ne za samo za čoveka i protiv nepravdi u društvu, nego da se borimo protiv najveće nepravde koja se desila na relaciji čovek - planeta. Čovek je na putu da uništi planetu, time jasno i sebe i svoj život. U ovom trenutku ja se jako borim za biljke, životinje, stenje, vetrove, nevidljive svetove, borim se za daždevnjake i mrave jer mislim da su oni ti koji nisu izgubili neposrednost.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Damir Galo

Od septembra 2009. član NGO Res Polis iz Novog Sada, koja se bavi pitanjima i problemima mladih, omladinskim aktivizmom, omladinskom politikom i organizovanjem neformalne edukacije radi podizanja individualne sposobnosti mladih. Pored pet uspešno realizovanih projekata Damir iza sebe ima nekoliko uspešno realizovanih nekoliko seminara u organizaciji Konrad Adenauer Stiftung Novi Sad kao i veći broj debata o socijalnoj uključenosti u Srbiji.

Na Zenit Festivalu Damir će održati jedno dvadesetominutno predavanje o alternativnim izvorima energije.

0 comments:

Post a Comment