Thursday, September 2, 2010

Mali Buda / Digital Tooki Preview set! @ Platonic Solids Event

DIGITAL TOOKI je projekat koji je nastao u proleće 2005. godine, od tada su nastupali u: Nemačkoj, Mađarskoj (Ozora festival), Hrvatskoj, Crnoj Gori… kao i na dešavanjima u Beogradu pod imenom StaniPani Soundsistem.

Od početka, ovaj duo pokušava da spoji akustičnu i elektronsku muziku, što im je najbolje uspevalo na raznim jam session-ima sa prijateljima i ljudima koje su sretali po festivalima.

Na svoju muziku gledaju, ne samo kao na način zabave ili spajanja ljudi, već kao i na instrument za promenu sveta koji nas okružuje.

U subotu 11.09.2010. godine svojim nastupom će otvoriti Platonic Solids event koji će biti održan na Hajdučkoj Česmi.

http://www.myspace.com/dijitaltooki


0 comments:

Post a Comment