Saturday, July 9, 2011

Eko rešenja Zenit Festivala 2011

U okviru ovogodišnjeg Zenit Festivala na Kamenoj gori od 21-24.jula biće primenjena sledeća ekološka rešenja:

1. Menza bazirana na žetonima: Svaki posetilac festivala će na ulazu dobijati žeton (u vidu ogrlice) koji će služiti za ishranu u menzi. Kako je osmišljen koncept? Svaki posetilac će prilikom dobijanja obroka04ab8d49f4d0c0 davati svoj žeton u zamenu za ekološko posuđe (zemljane tanjire). Nakon što je obrok završen posetilac vraća svoj tanjir na šalter i dobija svoj žeton nazad. Ukoliko je žeton izgubljen, isti se kupuje po simboličnoj ceni jer bez njega nije moguće naručiti jelo. Na ovaj način smanjiće se upotreba plastčnih tanjira na festivalu kao i generisanje nerazgradivog otpada.

2. Depozit za biorazgradive kese: Na ulazu festivala pored žetona za menzu posetilac će dobiti i biorazgradivu kesu uz simboličan depozit. Cilj je da svi koji posete festival otpad bacaju u kese i da nakon završetka festivala kese donesu do festivalske kapije gde će im novac biti refundiran.

3. Reciklažni kontejneri: Na festivalu će biti postavljeni reciklažni kontejneri za razdvajanje otpada koji će nakon festivala biti recikliran.

4. Solarni paneli: Na infu pultu biće instalirano 3 solarna panela ukupne jačine 720W koji će služiti za punjenje mobilnih telefona, kamera, fotoaparata i laptopova. Na ovaj način biće demonstrirano pretvaranje solarne energije u električnu i to za potrebe svih posetilaca festivala.

5. Kompostni toaleti: Na festivalu biće izgrađeno ukupno 6 suvih kompostnih toaleta baziranih na piljevini i suvom lišću.

6. Ekološke piksle: U poslednje vreme svetski trend ekoloških piksle ima veliku ekspanziju. Na prošlogodišnjem Zenit-u posetioci su imali priliku da dobiju na poklon ekološke piskle. Osnovna svrha je odlaganje pikavaca i smanjenja zagađenja životne sredine. Kao i prošle godine, ekološke piksle će biti podeljene na festivalskoj kapiji zajedno sa biorazgradivim kesama i žetonima.

7. Filtracija vode: Otpadna voda iz tuševa će se prečišćavati kaskadnim sistemom filtracije vode,odnosno voda će prolaziti kroz tri specijalno napravljena prirodna filtera. Prvi filter će odvajati sapunicu i mast, drugi filter sačinjen od sitnog kamenja i šljinka će dodatno filtrirati vodu, dok će se u trećem filteru voda prečišćavati putem biljaka.

8. Kompostiranje: Kompostiranje je prirodna razgradnja organske materije dejstvom bakterija, crvića, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod - kompost - je koristan materijal, sličan humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može korisiti za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo. U posebnim dvenim boksovima kompostiraće se ostaci od hrane služene u menzi. Organska materija dobijena na ovaj način kompostira se 6 meseci i može se koristiti za đubrenje biljaka u bašti. Druga vrsta komposta koja će se dobiti je iz kompostnih toaleta. Ovakva organska materija se kompostira dva puta, kako bi mogla da se koristi za đubrenje.

0 comments:

Post a Comment