Sunday, November 9, 2014

Cob Houses Serbia


ZEMLJODOM/Cob Houses Serbia - Centar za istraživanje u permakulturi, prirodnom građevinarstvu i tehnološkim otkrićima.


Pozdrav sa planine Rudnik, gde se vaja prva kuća od COB (naboj) u Srbiji! Koristimo promer cveta života (svete geometrije) i znanja Vinčanske kulture (5,500–4,500 god. p.n.e.) u uslovima permakulture lokacije.


Više informacija o projektu i učestvovanju na kristinaurum@gmail.com

Svako dobro!ZEMLJODOM/Cob Houses Serbia -
Research Center in Permaculture, Natural Building and Technological Discoveries. 

Greetings from Serbia!
Where we are sculpting first cob house on mountain Rudnik. We are using ratio of flower of life and knowledge of old Vinca civilization that lived here (5,500–4,500 BC) in conditions of permaculture.

More information about project and participation at kristinaurum@gmail.com

Godspeed!

0 comments:

Post a Comment