Wednesday, June 6, 2018

Uranak @ Tornik, Zlatibor after movie 2018

New video uploaded, enjoy!


Tnx to friends that make it happen :)

Karneval Bela Crkva Night Mode

Stara Skola DJ s

Progressive & Psychedelic Trance Party

Datum: 23.06.2018.
Lokoacija: KPC Bela Crkva

Belocrkvanski karneval, sa tradicijom dugom preko 150 godina, kao multidisciplinarna manifestacija održaće se od 18-24.06.2018. godine u Beloj Crkvi.
Pod podkroviteljstvom opštine Bela Crkva, karneval obuhvata različite aktivnosti i programe u trajanju od sedam dana,
dok će ekipa Stare Škole biti zadužena za noćni provod 23.06. i time doprineti nove dimenzije na već postojeću veličinu :)

ALEX // Stara Skola / Cosmic Vision
MANDA // Stara Skola / Zenit Galaxy Rec
MOZZA // Stara Skola / Chaotic Beats
FIDEL // Stara Skola / Cajna Kob Rec

Deco by: Stara Skola & Zenit Galaxy

BESPLATAN ULAZ !